วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนบ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับปเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 160 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม- 25 มีนาคม 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถตู้จำนวน 4 คัน ตามโครงการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์เวอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-60-0023,420-60-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 20 คู่ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อดินถม จำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง