องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
 


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564


เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยท่านวรโชติ กล่อมจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เข้ารับรางวัล #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 "ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น" จากกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2023-02-27
2023-01-12
2022-09-02
2022-07-27
2022-06-02
2022-04-08
2022-03-25
2022-02-11
2021-11-29