องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
 


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564


เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยท่านวรโชติ กล่อมจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เข้ารับรางวัล #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 "ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น" จากกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2024-02-01
2024-01-26
2024-01-09
2023-07-21
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-14
2023-02-27
2023-01-12
2022-09-02