องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศการรับสมัครบุคคเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง คณะกรรมการการมาตรฐานจริยธรรม [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศการรับสมัครบุคคเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ประธานกรรมการการมาตรฐานจริยธรรม [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]2
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน จากระบบ e-plnenecc [ 1 เม.ย. 2567 ]13
6 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการตลอดจนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]17
7 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]14
8 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม [ 15 มี.ค. 2567 ]16
9 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซต์เคิลในเขตตำบลศรีบุญเรือง [ 4 มี.ค. 2567 ]17
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน จากระบบ e-planNACC [ 31 ม.ค. 2567 ]9
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ จดหมายข่าว เอกสารงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 8- 12 มกราคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 15 ม.ค. 2567 ]16
12 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 2 ม.ค. 2567 ]27
13 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]23
14 ประชาสัมพันธ์รายงานผลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 31 ต.ค. 2566 ]8
15 รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]58
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 6 ต.ค. 2566 ]52
17 ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 6 ต.ค. 2566 ]4
18 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้เกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 2 ต.ค. 2566 ]5
19 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กิจกรรมเคารพธงชาติ [ 29 ก.ย. 2566 ]7
20 การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 29 ก.ย. 2566 ]7
21 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "(Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" [ 29 ก.ย. 2566 ]6
22 ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]5
23 ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]7
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ศรีบุญเรือง [ 25 ก.ย. 2566 ]52
25 ประชาสัมพันธืคำสั่ง อบต.ศรีบุญเรือง ที่ 318/2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ [ 25 ก.ย. 2566 ]46
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]47
27 ข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]41
28 สรุปรายงานผลโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ภายในตำบลศรีบุญเรือง ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]3
29 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อบต.ศรีบุญเรือง [ 16 ส.ค. 2566 ]64
30 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ศรีบุญเรือง ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]66
31 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]6
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]61
33 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]63
34 แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 5 - 12 ประจำปี 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]53
35 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมส่งอาชีพ [ 20 มิ.ย. 2566 ]58
36 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]57
37 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 19 มิ.ย. 2566 ]57
38 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
39 ประกาศยกเลิกรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา [ 25 เม.ย. 2566 ]65
40 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2566 ]57
41 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ [ 18 เม.ย. 2566 ]82
42 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2566 ]58
43 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือน ไม่มีข้อร้องร้องเรียน [ 3 เม.ย. 2566 ]60
44 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]5
45 26-01-2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยลายขอพระราชทาน(ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ )เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนในพระวิสัยทัศน์และพระ [ 26 ม.ค. 2566 ]73
46 12 -01- 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ในงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ [ 12 ม.ค. 2566 ]61
47 11-01-2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันขับร้องสรภัญในงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]56
48 10-01-2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขบวนแห่งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี2566 (อบต.ศรีบุญเรือง) [ 10 ม.ค. 2566 ]60
49 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]4
50 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]42
51 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ธ.ค. 2565 ]40
52 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 14 ธ.ค. 2565 ]43
53 แจ้งผลการดำเนินการ [ 8 ธ.ค. 2565 ]45
54 ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ 30 พ.ย. 2565 ]5
55 ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีความต้องการเลิกบุหรี่ [ 30 พ.ย. 2565 ]8
56 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลาด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 30 พ.ย. 2565 ]5
57 28-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทีมนางรำตำบลศรีบุญเรือง เดินทางมาร่วมรำบวงสรวง10สิ่งศักสิทธิ์ เมืองขอนแก่น ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น [ 28 พ.ย. 2565 ]63
58 .27-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวชมงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ ประจำปี 2566 [ 27 พ.ย. 2565 ]101
59 24-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ บ้านโบราณทั้ง 26 หลัง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น [ 24 พ.ย. 2565 ]60
60 22-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา [ 22 พ.ย. 2565 ]57
61 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 18 พ.ย. 2565 ]5
62 11-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ก่อนสร้างบ้านต้องมีพิธีบวงสรวงลงเสาเอกเสาโทนะวิ...ปีนี้ 2565 งานเทศกาลไหมขอนแก่นจัดใหญ่ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างหมู่บ้านวัฒนดั้งเดิมอีสาน [ 11 พ.ย. 2565 ]56
63 11 -11- 2565.2 ข่าวประชาสัมพันธ์การรำบวงสรวงงานไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น [ 11 พ.ย. 2565 ]54
64 10-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ เวลา 10.30 น. ท่านสุชาติ พรมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง นำทีมคณะผู้บริหาร ต้อนรับนายกอบจ.มอบถุงยังชีพ [ 10 พ.ย. 2565 ]56
65 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products) [ 10 พ.ย. 2565 ]5
66 08-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก [ 8 พ.ย. 2565 ]63
67 04-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านนายกสุชาติ พรมดี พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการอบต. ร่วมต้อนรับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ [ 4 พ.ย. 2565 ]53
68 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม [ 4 พ.ย. 2565 ]5
69 02-11-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีบุญเรือง โดยท่านนายกสุชาติ พรมดี นายก อบต.ศรีบุญเรืองร่วมกับกองช่างและงานป้องกันฯนำผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซม [ 2 พ.ย. 2565 ]74
70 .1.ประกาศอบต. เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานฯ [ 31 ต.ค. 2565 ]42
71 2.ประกาศอบต.เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง [ 31 ต.ค. 2565 ]38
72 3.ประกาศอบต. เรื่องหลักเกณฑ์การสสรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 31 ต.ค. 2565 ]43
73 4.ประกาศ อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]41
74 5.แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566.doc [ 31 ต.ค. 2565 ]39
75 5.แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566.doc [ 31 ต.ค. 2565 ]37
76 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 31 ต.ค. 2565 ]35
77 2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย [ 31 ต.ค. 2565 ]36
78 3.กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ [ 31 ต.ค. 2565 ]37
79 4.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย [ 31 ต.ค. 2565 ]39
80 5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกจากราชการ [ 31 ต.ค. 2565 ]37
81 6.หลักเกณฑ์และการประเมินผลของพนักงานส่วนตำบล [ 31 ต.ค. 2565 ]35
82 7.กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดฯ [ 31 ต.ค. 2565 ]36
83 8.หลักเกณฑ์และวิธีประเมินของพนักงานและลูกจ้างประจำ [ 31 ต.ค. 2565 ]38
84 8.หลักเกณฑ์และวิธีประเมินของพนักงานและลูกจ้างประจำ [ 31 ต.ค. 2565 ]36
85 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2565 ]4
86 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2565 ]4
87 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2565 ]4
88 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 31 ต.ค. 2565 ]5
89 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ [ 31 ต.ค. 2565 ]6
90 การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ [ 31 ต.ค. 2565 ]7
91 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2565 ]5
92 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสิทธิประโยชน์ต่อคนพิการ [ 31 ต.ค. 2565 ]7
93 แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 ต.ค. 2565 ]5
94 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ PM ๒.๕ และไฟหมอกควันให้ประชาชนได้รับทราบ [ 31 ต.ค. 2565 ]3
95 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 31 ต.ค. 2565 ]3
96 25-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสงฆ์วัดป่ากุแก้วมิ่งมงคล พระอาจารย์กรณ์ บ้านไผ่ นำข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ของใช้ยารักษาโรคและอื่นๆ ถวายแด่วัดป่าเกษมคงคาราม หมู่ 7 [ 25 ต.ค. 2565 ]63
97 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัยหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.๒.๕ แลพไฟป่าหมอกควัน [ 24 ต.ค. 2565 ]10
98 18-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอชนบทร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ต้อนรับนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น [ 18 ต.ค. 2565 ]50
99 17 -10- 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางปณิดา เทศแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง [ 17 ต.ค. 2565 ]49
100 15-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอชนบท พร้อมคณะ ร.อ.สุรพงษ์ ชูวงค์ ทหาร [ 15 ต.ค. 2565 ]55
101 12-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ สว. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น [ 12 ต.ค. 2565 ]56
102 12-10-2565.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดนคุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ พร้อมทีมงานนำข้าวของเครื่องใช้พร้อมไก่ย่าง [ 12 ต.ค. 2565 ]53
103 12-10-2565.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม 2565 ต้อนรับคณะ พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส มอบถุงยังชีพ [ 12 ต.ค. 2565 ]48
104 07-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ช่วยเหลือสารณภัย อำเภอชนบท ณ จุดท่าน้ำ อบต.ศรีบุญเรือง [ 7 ต.ค. 2565 ]45
105 แผ่นพับการดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ 7 ต.ค. 2565 ]3
106 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา ตำบลศรีบุญเรือง [ 6 ต.ค. 2565 ]1
107 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]40
108 คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.ย. 2565 ]33
109 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]32
110 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]33
111 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 15 ส.ค. 2565 ]34
112 แจ้งผลการดำเนินการ [ 10 ส.ค. 2565 ]33
113 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 3 ส.ค. 2565 ]32
114 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 [ 22 ก.ค. 2565 ]4
115 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]34
116 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 4 ก.ค. 2565 ]35
117 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2565 ]34
118 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]34
119 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]238
120 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]145
121 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]35
122 การรณรงค์-ลด-ละ-เลิก-การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร [ 24 มี.ค. 2565 ]33
123 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 18 มี.ค. 2565 ]117
124 ลานออกกำลังกาย [ 17 มี.ค. 2565 ]35
125 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]33
126 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธิ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]221
127 แผ่นพับประชาสัมพันธ์มลพิษ [ 25 ก.พ. 2565 ]34
128 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 22 ก.พ. 2565 ]34
129 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]31
130 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 1 ก.พ. 2565 ]32
131 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]35
132 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]217
133 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]33
134 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 30 ธ.ค. 2564 ]32
135 แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 30 ธ.ค. 2564 ]32
136 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]139
137 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]32
138 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศคกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]115
139 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]179
140 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]163
141 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]115
142 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]124
143 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องผลการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]136
144 การโอนย้ยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]118
145 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 ต.ค. 2564 ]137
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]138
147 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]126
148 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]123
149 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2564 ]140
150 ประกาศเกียรติคุณ [ 30 ก.ย. 2564 ]125
151 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง ประจำเดือนกันยายน2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]119
152 รายงานการประชุมประชาคมบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 6 ส.ค. 2564 ]127
153 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]108
154 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปบุคคล หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ส.ค. 2564 ]33
155 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ [ 30 ก.ค. 2564 ]118
156 การอนุรักษ์ต้นยางนา [ 21 ก.ค. 2564 ]113
157 แจ้งผลการดำเนินการ [ 20 ก.ค. 2564 ]112
158 มาตราฐานทั้วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]113
159 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]132
160 การลางานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]104
161 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2565 ประจำเดือนพฤษภาคม2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]112
162 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]107
163 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านองราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ2562 ประจำเดือนมีนาคม2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]111
164 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]107
165 แจ้งผลการดำเนินการ [ 24 ก.พ. 2564 ]117
166 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]104
167 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 [ 28 ม.ค. 2564 ]111
168 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 28 ม.ค. 2564 ]110
169 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้บริการสาธารณะ [ 28 ม.ค. 2564 ]109
170 กิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต [ 28 ม.ค. 2564 ]116
171 ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ 28 ม.ค. 2564 ]110
172 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 15 ม.ค. 2564 ]112
173 การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนขั้น ประจำเดือนมกราคม2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]106
174 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]109
175 ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ [ 6 ต.ค. 2563 ]108
176 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]112
177 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีัยฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]104
178 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]110
179 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]112
180 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]111
181 ประกาศมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]104
182 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]108
183 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรุกขมรดก ใต้ร่มพระบารมี ต้นยางนาใหญ่ [ 31 ม.ค. 2562 ]3
184 ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสามสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 11 ม.ค. 2561 ]3