องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุชาติ  พรมดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทร. 09-8657-1647


 นายพงษ์ศักดิ์  ชลชี
นายวุฒิชัย  อนุชน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทร. 09-3571-8140
โทร. 08-5055-5086
นางสาวจิรภาพร  นาสมวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทร. 08-3434-5435
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign