องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
สภาอบต.


นายวันดี  ศรีพุฒธา
ประธานสภา อบต.
โทร................................


นายประภัทร  วัฒนสุข
ประธานสภา อบต.
โทร................................นายวิริยะ เรืองสมบัติ
 นายชัยศิลป์ ทองกาสี
นายประดิษ์ฐ์ ทองรักษ์
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
โทร......................... โทร......................... โทร.........................นายประพันธ์ ขันโยธา นายบุญเลิศ บัวแสง นายสมภาร อินธิสร
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
โทร......................... โทร......................... โทร.........................
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign