องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
กองช่าง

 นายสมชาย  บุตรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐพล ผาณิบุศย์
เจ้าพนักงานธุรการ

จ้างเหมา

นายจิราธิพงษ์  พิมเสน
จ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign