องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางฉวีวรรณ  ศรีโนเรศ
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08-1261-4513

นางสาวศิริพร  กองแก้ว
นักวิชาการศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign