องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]4
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]4
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 /2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]4
7 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]56
8 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]132
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]54
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]1
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]137
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ครั้งแรก [ 31 ธ.ค. 2564 ]141
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]137
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2564 ]130
15 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]128
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 30 ส.ค. 2564 ]128
17 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]131
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 16 ส.ค. 2564 ]132
19 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]136
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]133
 
หน้า 1|2