องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA


การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสม
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ