องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy) ITA


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ