องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ