องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ