องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ