องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ