องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง