องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ (น.ส.3ก.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ (น.ส.3ก.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง