องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.ประกาศอบต.เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานฯ [ 28 ต.ค. 2565 ]7
2 ประกาศอบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง [ 28 ต.ค. 2565 ]6
3 ประกาศ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 28 ต.ค. 2565 ]6
4 ประกาศอบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]9
5 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง พ.ศ.2564-2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]7
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 15 เม.ย. 2565 ]90
7 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 15 เม.ย. 2565 ]93
8 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 15 เม.ย. 2565 ]92
9 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 15 เม.ย. 2565 ]89
10 การพัฒนาบุคลากร [ 15 เม.ย. 2565 ]91