องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้่านยาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง (ครั้งที่ 14 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]15
2 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ยูคา จำนวน 100 ท่อน [ 15 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คตนรักกัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ [ 15 มี.ค. 2567 ]11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกแม่น้ำชีกัดเซาะ บริเวณบ้านยายนวล ดีเลิศ บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]12
5 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศรีบุญเรือง [ 7 มี.ค. 2567 ]13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ ฯ [ 7 มี.ค. 2567 ]9
7 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ฯ [ 7 มี.ค. 2567 ]13
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว [ 5 มี.ค. 2567 ]12
10 ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. [ 29 ก.พ. 2567 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปแบบขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]7
12 ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 6 รายการ [ 2 ก.พ. 2567 ]7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของอปท. [ 31 ม.ค. 2567 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ [ 29 ม.ค. 2567 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ [ 29 ม.ค. 2567 ]6
16 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 29 ม.ค. 2567 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้และวัสดุต่างๆ ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าฯ [ 23 ม.ค. 2567 ]10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) [ 22 ม.ค. 2567 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 17 ม.ค. 2567 ]7
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(หมึกปริ๊นเตอร์) [ 15 ม.ค. 2567 ]4
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมวันเด็กตามโครงการสนับสนุุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำองค์ประกอบอื่นๆในขบวนแห่และนางรำในขบวนแห่ ตามโครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]3
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อ Ford ทะเบียน ผข 2674 ขอนแก่น [ 3 ม.ค. 2567 ]6
25 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่อ [ 2 ม.ค. 2567 ]11
26 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่อ [ 2 ม.ค. 2567 ]6
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ [ 2 ม.ค. 2567 ]6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ [ 2 ม.ค. 2567 ]4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [ 25 ธ.ค. 2566 ]6
31 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ [ 25 ธ.ค. 2566 ]6
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง [ 20 ธ.ค. 2566 ]6
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๔ คัน ตามโครงการรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น [ 27 พ.ย. 2566 ]5
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 10 พ.ย. 2566 ]4
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]7
36 ประกาศการจัดซื้อรองเท้าบูท ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]4
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]4
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน [ 27 ต.ค. 2566 ]5
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้ยูคา [ 18 ต.ค. 2566 ]4
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม [ 16 ต.ค. 2566 ]6
41 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเรือ [ 11 ต.ค. 2566 ]3
42 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซือน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันล่อลื่น [ 2 ต.ค. 2566 ]4
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มอุปโภค [ 2 ต.ค. 2566 ]3
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. [ 2 ต.ค. 2566 ]3
45 1.ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 [ 7 เม.ย. 2566 ]68
46 2.ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 [ 7 เม.ย. 2566 ]57
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประกอบอุทกภัย ประจำปี 2564-2565 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]177
48 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 1 ต.ค. 2564 ]169
49 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]155
50 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]215
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]220
52 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 29 พ.ย. 2562 ]256
53 ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ (น.ส.3ก.) [ 18 พ.ย. 2562 ]208
54 ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม [ 30 ส.ค. 2562 ]148
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ฯ จำนวน 4 กระบวนงาน [ 17 ม.ค. 2562 ]151
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 3 เม.ย. 2561 ]152
57 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ [ 3 เม.ย. 2561 ]152
58 ประกาศสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง [ 17 ก.ค. 2558 ]165