องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA [ 8 เม.ย. 2565 ]152
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประกอบอุทกภัย ประจำปี 2564-2565 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]99
3 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 1 ต.ค. 2564 ]89
4 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]90
5 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]141
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]147
7 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 29 พ.ย. 2562 ]152
8 ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ (น.ส.3ก.) [ 18 พ.ย. 2562 ]138
9 ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม [ 30 ส.ค. 2562 ]87
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ฯ จำนวน 4 กระบวนงาน [ 17 ม.ค. 2562 ]90
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 3 เม.ย. 2561 ]88
12 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ [ 3 เม.ย. 2561 ]85
13 ประกาศสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง [ 17 ก.ค. 2558 ]95