องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570 ) [ 17 ต.ค. 2565 ]9
2 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 23 เม.ย. 2565 ]109