องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 12-10-2565.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม 2565 ต้อนรับคณะ พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส มอบถุงยังชีพ [ 12 ต.ค. 2565 ]11
42 07-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ช่วยเหลือสารณภัย อำเภอชนบท ณ จุดท่าน้ำ อบต.ศรีบุญเรือง [ 7 ต.ค. 2565 ]10
43 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]5
44 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]193
45 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]110
46 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 18 มี.ค. 2565 ]82
47 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธิ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]173
48 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]177
49 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]97
50 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศคกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]81
51 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]134
52 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]131
53 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]83
54 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]90
55 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องผลการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]101
56 การโอนย้ยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]84
57 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 ต.ค. 2564 ]105
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
59 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]92
60 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]87
 
|1|2หน้า 3|4|5