องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2564 ]102
62 ประกาศเกียรติคุณ [ 30 ก.ย. 2564 ]90
63 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง ประจำเดือนกันยายน2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]83
64 รายงานการประชุมประชาคมบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 6 ส.ค. 2564 ]89
65 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]70
66 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ [ 30 ก.ค. 2564 ]76
67 การอนุรักษ์ต้นยางนา [ 21 ก.ค. 2564 ]73
68 แจ้งผลการดำเนินการ [ 20 ก.ค. 2564 ]74
69 มาตราฐานทั้วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]70
70 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]90
71 การลางานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]64
72 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2565 ประจำเดือนพฤษภาคม2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]70
73 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]67
74 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านองราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ2562 ประจำเดือนมีนาคม2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]71
75 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]67
76 แจ้งผลการดำเนินการ [ 24 ก.พ. 2564 ]78
77 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]66
78 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 [ 28 ม.ค. 2564 ]73
79 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 28 ม.ค. 2564 ]72
80 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้บริการสาธารณะ [ 28 ม.ค. 2564 ]69
 
|1|2|3หน้า 4|5